آن مرد آمد با کوله باری تجربه...!

(قسمت دوم)

اگرچه آن مردی که آمد و رفت و به خاطره ها پیوست را احترام بگذاریم ولی عملکردش را نمی پسندیم و مورد رضایتمان نیست چرا اینکه هنوز آنقدر بزرگ نشده است که بخواهد کارهــــــای بزرگـــــــ انجــــــــــام بدهـــــــد!!! چرا که کارهای بزرگ را برای مردانی پر از تجربه ساختند مردانی که سازندگی برایشان افتخار است و اینکه نشسته بگوییم برویم کار بزرگ انجام دهیم درست نیست باید پشتیبانی بزگ یعنی تجربه را بهمراه داشت نه قدرتی در استان که بگوید برو من انجام می دهم خیالت راحت...

مردان بزرگ را در کارهای سخت می توان یافت و نه اینکه شما فقط طی یک دوره 4 سال توانستید قطارتان را از ریل خارج کنید و گاه و بیگاه فریاد اینکه من  فقط من و نه به پشتیبانی مردم توانستم کاری را انجام بدهم!!!

هزاران سوال را برای خود در دوره دلواپسیمان برای شما داشتیم ولی شما کجا بودید و ما کجا؟

جناب هم اکنون دلواپس و نگران ؛ بهتر است منتظر باشید شاید که آیندگان در خصوص شما به قضاوت نه قساوت بنشینند و همانند افرادی که یک دوره حکومت و سلطه خود را با لبخند و وعده و وعید برای مردم به صورت آرمان مردم را داشتند همانند شاهنامه دور هم در دوره کرسی بازخوانی کنند.

پایان

 


دسته بندی :
برچسب‌ها: آن مرد, کوله بار تاریخ: 19:0 - پنجشنبه نهم مرداد 1393 | نویسنده: |